Perceel Grasland Nijkerk

Perceel Grasland Nijkerk

Perceelopp. in m2: 201.995 m2
Status: beschikbaar

Soort: zandgrond

Omschrijving

Perceel prima landbouwgrond ter grootte van ca. 20.19.95 ha
Perceel landbouwgrond gelegen aan de Gemeenelandsweg nabij Nijkerk

Totaal groot circa 20.19.95 hectare (201.995 m2)
Grondsoort: Zand (deels lichte zavel).
Vraagprijs:op aanvraag
Aanvaarding: eind 2018

De grond is gelegen aan de Gemeenelandsweg nabij Nijkerk. Het perceel is in gebruik als agrarische grond. Tot 31 december 2018 heeft een natuursubsidiepakket op de grond gelegen.
Het perceel is ontsloten middels diverse uitgangen aan de Gemeenelandsweg.
Aaneengesloten aan het perceel ligt ca 4,3 hectare pachtland. Er zijn mogelijkheden voor de koper om deze grond middels een liberale pachtovereenkomst te pachten.

Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd per eind 2018.

Er is geen bebouwing aanwezig.